Philosophy meaning in tagalog. stoicism in Tagalog 2022-10-16

Philosophy meaning in tagalog Rating: 6,6/10 1057 reviews

Ang salitang "filosofya" ay mula sa salitang Griyego na "filosofia," na nangangahulugang "pag-iisip tungkol sa mga pinakamalalim at pangunahing tanong sa buhay." Sa pamamagitan ng filosofya, sinusuri ng tao ang kanyang sariling kalikasan at kanyang relasyon sa mundo sa pamamagitan ng pakikipagtulungan, pakikipagdebate, at pag-aaral ng mga ideya at konsepto. Sa Tagalog, maaaring isalin ang salitang "filosofya" bilang "pag-iisip tungkol sa mga malalim at pangunahing tanong sa buhay."

Ang filosofya ay hindi lamang isang akademikong disiplina na limitado sa mga unibersidad o paaralan. Sa katunayan, ang filosofya ay nagsisimula sa mga tanong na tinatanong ng tao tungkol sa kanyang sariling kalikasan at sa mundo sa paligid niya. Halimbawa, ang mga tanong na "Sino ako?" at "Bakit mayroong masama at mabuti?" ay mga tanong na may malalim na implikasyon at maaaring magbigay ng daan sa mga pananaw sa buhay at sa mundo. Sa pamamagitan ng pagtatanong at pag-iisip tungkol sa mga ganitong tanong, nagagawa ng tao na malaman kung ano ang kanyang paniniwala at kung paano niya ito ipapaliwanag sa iba.

Sa loob ng iba't ibang panahon at kultura, may iba't ibang interpretasyon ng filosofya. Sa panahon ng Antigong Griyego, tinuturing na may pinakamalaking implikasyon sa tao ang mga tanong tungkol sa kalikasan ng tao at ng mundo. Sa panahon ng Renaissance, binigyang-diin ng filosofya ang indibidwal na karapatan at kalayaan ng tao. Sa panahon ng panahon ng Moderno, naging sentro ng filosofya ang mga tanong tungkol sa kalikasan ng kaisipan at sa relasyon ng tao sa teknolohiya at sa sosyal na konstruksyon ng mundo.

Sa kasalukuyan, mayroong maraming iba't ibang direksyon sa filosofya, kabilang ang ethics, metaphysics, at epistemology. Sa ethics, sinusuri ng filosofo ang mga tanong tungkol sa kaligayahan, katarungan, at kabutihan. Sa metaphysics, tinutukoy ng filosofo ang mga tanong tungkol sa kalikasan ng mundo at ng realidad. Sa epistemology, sinusuri ng filosofo ang mga tanong tungkol sa alam ng tao

Translate philosophy in life in Tagalog with examples

philosophy meaning in tagalog

. The academic discipline concerned with making explicit the nature and significance of ordinary and scientific beliefs and investigating the intelligibility of concepts by means of rational argument concerning their presuppositions, implications, and interrelationships; in particular, the rational investigation of the nature and structure of reality metaphysics , the resources and limits of knowledge epistemology , the principles and import of moral judgment ethics , and the relationship between language and reality semantics. . Habang binabasa ko ang mga banal na kasulatan,. The French Algerian absurdist philosopher Albert Camus saw the goal of absurdism in establishing whether suicide is a necessary response to a world which appears to be mute both on the question of God's existence and thus what such an existence might answer and for our search for meaning and purpose in the world.

Next

Translate philosophy meaning in Tagalog with examples

philosophy meaning in tagalog

Socrates: Karaniwang itinuturing bilang ang ama ng pilosopiyang pampolitikang Kanluranin, sa pamamagitan ng kaniyang mga pasalitang impluwensiya sa kaniyang mga kapanahunan sa Atenas; sapagkat wala siyang sinulat, karamihan ng kaalaman ngayon sa kaniya at sa kaniyang mga itinuro ay mula sa kaniyang pinakakilalang estudyante, si Platon. . John Rawls: Binuhay ang pag-aaral ng normatibong pilosopiyang pampolitika sa mga oamantasang Anglo-Amerikano sa kaniyang inilathalang libro noong 1971 A Theory of Justice, na gumagamit ng isang bersiyon ng teoriyang kontratang panlipunan upang sagutin ang mga simulaing tanong tungkol sa hustisya at upang punain ang utilitarianismo. . . . .

Next

Pagsasalin 'philosophy'

philosophy meaning in tagalog

. . . . . . .

Next

stoicism in Tagalog

philosophy meaning in tagalog

. . . . .


Next

MORAL PHILOSOPHY Meaning in Tagalog

philosophy meaning in tagalog

. . . . . . .

Next

philosopher in Tagalog

philosophy meaning in tagalog

. . . . . . .

Next

Translate philosophy what is meaning of in Tagalog

philosophy meaning in tagalog

. . . . .

Next

Translate philosophy in life examples an in Tagalog

philosophy meaning in tagalog

. . . . .

Next

political philosophy in Tagalog

philosophy meaning in tagalog

. . . . .

Next